Kvalitet & garanti


Garanti. Vi garanterar att din braskamin har:

- Hög verkningsgrad.
- Mycket låga utsläpp av skadliga partiklar, kolväten (CO) och organiska föreningar (OGC).
- Bruksanvisning som ser till att du utnyttjar bränslet optimalt.
- Att kaminen testats och klarat hårda kvalitets- och funktionskrav från ett oberoende provningsinstitut.

Samtliga våra braskaminer har:
-CE-märkning eller godkända enligt Swedcert

Du som köper braskamin av oss har fem års garanti.

Garantin täcker inte skador som orsakats av handhavandefel eller felinstallering. Den omfattar
heller inte lösdelar och reservdelar (eldfasta ugnsstenar, glas, skenor, gjutjärnsgaller, täljsten och handtag),
eftersom dessa slits genom normal användning. De här delarna kan köpas som reservdelar.

Vår miljöpolicy
Vi erbjuder mänsklig värme över hela landet. Vi vill att fler hushåll enkelt kan skaffa sig en prisvärd braskamin.
Att erbjuda möjligheten att handla en braskamin över nätet är för oss det bästa sättet att bidra till att den
globala uppvärmningen minskar och att vi får en bättre miljö.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.