Hur bygganmäler man kamin?


Enligt Plan- och Bygglagen ska ex. en ”kontrollplan” bifogas till bygganmälan. Den innehåller en lista med kontrollpunkter du ska ta del av och certifikat ska bifogas på att kamin och skorsten är miljö- och typgodkända. Lämna in ansökan i god tid. Kommunerna handlägger dessa ärenden olika snabbt. Var också noga med att skicka in kompletta handlingar för att undvika förseningar.

Som sagt:
När du installerar en eldstad eller gör en väsentlig förändring av en eldstad eller rökkanal, ska man lämna in en bygganmälan.

Den ska innehålla en kontrollplan som beskriver vad som ska kontrolleras efter genomförd installation.

Du ska bifoga en planritning där du visar var kaminen står. Och anmälan ska göras även om man sätter in en kassett eller motsvarande i en tidigare öppen eldstad.

Bifoga certifikat på kaminen och skorstenen.

Du får startbesked av kommunen och kan sätta igång.

Enligt plan- och bygglagen ska byggherren/du se till att kontroll utförs. För att uppfylla kravet behöver en nyinstallerad braskamin besiktigas av sotaren.

Kostnaden för ett startbesked varierar från kommun till kommun (konstigt nog). Mellan 1300-1700 kr kostar en bygganmälan.

Ta del av vår lathund för bygganmälanTa del av vår lathund för bygganmälan

Nya regler från Boverket som börjar gälla i sommar. Boverkets nya regler om kamin!

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.