Hur nära vägg ställer jag kamin?

Eldstäder och skorstenar ska placeras så att inredningen eller huset inte börja brinna. Det får inte bli varmare än 85 grader på brännbara material. Typgodkända eldstäder är testade så att detta krav uppfylls. Installera enligt manualen.


En annan regel är att kaminen ska stå 50 cm från brännbart när du installerar. Men det gäller oftast inte moderna kaminer, de har säkerhetsavstånd till bakvägg på mellan 10-20 cm. Detta avstånd kan dras ner 50 % om väggen byggs med ett strålningsskydd. Strålningsskyddet ska vara en tändskyddande skiva som har placerats på tre centimeters avstånd från väggen.


Ytterligare ett sätt är att väggen får ett strålskydd dvs en skyddsvägg. En eldstad får då placeras fem centimeter från skyddsväggen. En skyddsvägg är vanligen 5-7 cm tjock och utförd i brandteknisk klass EI 60. Skyddsväggen kan utföras av tegel, lättbetong eller skivkonstruktioner. Används skivor av tändskyddande material är det viktigt att de tål att utsättas för de temperaturer som uppstår. Använd inte gipsskivor, eftersom de inte tål mer än 45 grader under längre tid.

Läs mer om brandsäkerhet hos Brandskyddsföreningen.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.