EldningstipsVåra braskaminer bränner rent, effektivt och miljövänligt vid korrekt användning. För att uppnå optimal förbränning skall primärluften till brännkammaren normalt styras mycket noga varje gång man lägger ny ved i braskaminen. I praktiken glöms detta ofta.

Stor bespararing
En braskamin som används fel ger en väsentligt större vedåtgång, och högre partikelförorening. En del braskaminer används inte på riktigt sätt, och släpper ut en högre mängd partiklar i röken. En braskamin där man felanvänder primärlufttillförseln bränner av c:a 70% mer trä i timmen. Samtidigt blir partikelföroreningen c:a 5-7 gånger högre per kg ved när braskaminen brinner med öppen primärluft.

Klassisk vedeldning
Alla träslag kan användas som bränsle men generellt gäller att hårda träslag är bäst att elda med. T.ex. ek/bok/ask som brinner jämnt och endast ger lite aska. De ger ett högre värmevärde än andra träslag. Andra träslag som lönn, björk och gran är utmärkta alternativ.

Hög verkningsgrad är inte alltid miljövänlig
Undersökningar visar att de flesta av oss eldar mest på låg effekt. Den norska testmetoden kräver att kaminerna måste brinna miljövänligt i alla effektområden, dvs att de måste ha låga partikelutsläpp också vid eldning med låg effekt.

Drag i skorsten
I praktiken varierar skorstensdraget t.ex. med utomhustemperatur och vindförhållanden. Alla som någon gång gjort upp eld utomhus vet vilken avgörande betydelse väderförhållandena har för elden. Vid klart väder och s.k. "hög" luft stiger röken rakt upp och elden brinner bra och jämnt med kraftiga lågor. Vid "låg" luft tar elden inte riktigt fart, röken stiger inte utan stannar kvar vid markytan. Vid sådana väderförhållanden talar man ofta om smog eftersom inte heller bilavgaser och utsläpp från industrier och privata hushåll stiger uppåt utan trycks nedåt av överliggande luftlager.

Yr det aska ur kamin när du öppnar
Vill du undvika att rök/aska kommer ut ur dörren när du öppnar. Öppna då primärsluftspjället under luckan 1 minut innan du ska öppna dörren och fylla på ved. Då ökar draget i kaminen och det är inte lika sannolikt att röken kommer ut i rummet.

Primärluftspjället
En del använder spjället som släpper in luft underifrån fel. Spjället ska vara öppet bara tills elden har tagit sig ordentligt och det är en fin glödbädd. För att utnyttja veden optimalt kan du vänta med att lägga på ny ved tills glöden är så liten att du måste hålla primärspjället öppet i ca 2 minuter.

Elda för kraftigt
Om du eldar för kraftigt och förbränner mer än 3 kg ved/h finns det risk att lacken på kaminen missförgas och senare faller av. Det går att lacka kaminen med Senotherm spraylack. Läs i manualen vilket maximal temperatur kaminen är konstruerad för.

Nominell effekt anger den genomsnittliga värmeavgivning som uppnås när man fyller kaminen till ca 2/3-delar med ved var annan timme.

Miljövänlig eldning
Ibland blir det för varmt där braskaminen står, särkilt i mindre utrymmen. Men vi avråder dig från att skruva ner kaminen så mycket att det inte syns några klara lågor vid vedens avgasningsperiod för det leder till en sämre förbränning. Kamin är miljösmart

När du byter ut den gamla kaminen mot en ny så bidrar du med en miljögod gärning. De moderna kaminerna har en effektiv förbränningsteknik och det finns ca. 650000 gamla kaminer i landet som är riktiga miljöbovar. Utsläpps-problemet grundar sig också på att folk måste lära sig elda rätt, och detta arbetet sysslar Naturvårdsverket med tillsammans med Brasvärmeföreningen och andra aktörer. SVT-nyheter gick nyligen ut med att all vedledning är lika farlig som avgasutsläppen. Det är missvisande uppgifter. 

Sur ved
Vedens fukthalt påverkar energiutbytet. Att elda sur ved är slöseri på flera sätt. Den höga fukthalten minskar vedens energivärde och kaminens verkningsgrad. Veden värmer alltså mycket sämre. Dessutom ökar miljöutsläppen med sur ved.

Regelbunden eldning
Det gäller att få så hög temperatur som möjligt i brännkammaren. Men aldrig mer än kaminens manual föreskriver. Då utnyttjas braskaminen och bränslet så bra som möjligt vilket ger en ren förbränning. Man slipper sotbeläggning på brännkammarens sten och glas. Vid rätt eldning skall röken inte kunna ses utan bara anas. När man ser bra glöd i braskaminen efter tändningen kan den normala eldningen påbörjas. Fyll på 2-3 vedträn på ca 0,6 - 0,8 kg och ca 30-35 cm längd åt gången. Det är viktigt att veden antänds snabbt och det gör man genom att öka på primärluften. Men använd ALDRIG för mycket ved än kaminen är byggd för.

Förbrukning ved
Räkna med 2-3 kubik ved under en vintersäsong om du är storförbrukare. Men då eldar man regelbundet.  Pris ca. 350-950 kr/kubik beroende på kvalitet.

Rea på ved
Det går alltid att köpa billigare ved på våren (rå ved) när den är nykluven och olagrad. Men pass på, den innehåller mer fukt än den man köper på vintern. Man betalar extra för vatten. Precis som priset på kött i en Ica-butik.

Förbrukning ved
Björk har ett brännvärde på 1900 kWh/rm och 4,3 kWh/kg. Gran på 1700 kWh/rm och 4,4 kWh/kg. Tall ett brännvärde på 1700 kWh/rm och 4,4 kWh/kg.

Råd om ved
Om du gillar att hugga veden själv, gör det tidigt på våren. Veden kapar du i korta längder innan den klyvs och staplas utomhus över sommaren. Mycket vatten skall avdunsta från veden så förvara den luftigt.

Läs boken "ved" norsk bestsäljare av Lars Mytting. Stapla med ömhet och glöd.

Eldning i platsbyggda kaminer

TIPS 1- Reglagestången för sekundärluft får aldrig skjutas in hela vägen, eftersom tillförseln av sekundärluft då stryps helt. 

TIPS 2. Många gör tvärtemot vad som står i bruksanvisningen och stänger sekundärluftreglaget en kort stund efter det att brasan tänts i tron att de sparar bränsle. Bristen på syretillförsel gör emellertid att elden brinner dåligt och börjar pyra istället med åtföljande nedsotning av rutorna. 

TIPS 3. Dessutom frigörs många skadliga ämnen, vilket även kan leda till skorstensbrand. Skador som uppstår pga. felhantering täcks varken av garanti eller försäkring.


Eldning i platsbyggda kaminer med rökgasfläkt

Följ eldningsinstruktionen som medföljer er eldstad men tänk också på några saker

TIPS 1.
När vi har laddat kaminen med ved och ska tända på, sätt på fläkten på lägsta fart. Fläkten är kraftfull för att klara all väderlek och varierande eldning och drar ni på för hårt uppstår turbulens och röken ”studsar” på skorstensväggen så elden slocknar istället.

TIPS 2.  Använd luftspjället på kamin för att reglera effekten på brasan

TIPS 3. Börja inte eldningen genom att hålla luckan lite öppen. Fläkten gör jobbet.

TIPS 4. Om ni upplever att det luktar av kaminen så är det helt naturligt till en början. Den måste eldas in. Det kan även kännas som det luktar rök men det är bara de partiklar eller damm som sitter i schakten som de höga temperaturerna från kaminen ”bränner” upp.

TIPS 5.  Elda kraftfullt de första gångerna så att kaminens metall får härda.JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.