Kamin med rökgasfläkt

Följ eldningsinstruktionen som medföljer er eldstad men tänk också på några saker nedan.


TIPS 1.
 När vi har laddat kaminen med ved och ska tända på, sätt på fläkten på lägsta fart. Fläkten är kraftfull för att klara all väderlek och varierande eldning och drar ni på för hårt uppstår turbulens och röken ”studsar” på skorstensväggen så elden slocknar istället.

TIPS 2.  Använd luftspjället på kamin för att reglera effekten på brasan

TIPS 3
. Börja inte eldningen genom att hålla luckan lite öppen. Fläkten gör jobbet.

TIPS 4. Om ni upplever att det luktar av kaminen så är det helt naturligt till en början. Den måste eldas in. Det kan även kännas som det luktar rök men det är bara de partiklar eller damm som sitter i schakten som de höga temperaturerna från kaminen ”bränner” upp.

TIPS 5.  Elda kraftfullt de första gångerna så att kaminens metall får härda.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.