top of page

Om oss

Maila dina frågor, ritningar eller skisser.  Vi hittar alltid en skräddrarsydd lösning till ditt fastighet eller lägenhet. Att få leverera energi som inte grundar sig i fossila bränslen och är 100 % förnyelsebart känns väldigt bra. Vi vet hur glada alla våra kunder är när en färdig installation gör att det sprakar och värmer upp i huset

Vår
ägare

Haidar Hamarasheid är ägare av företaget och har lång erfarenhet av installationer i småhus och bostadsrättsföreningar.
Han har levererat i små och stora projekt sedan 10 år tillbaka och varje kund är en unik beställning. Det kan vara installation av kaminer och skorstensmontering, genomförning av skorstenskanaler genom innertak, mellan takstolar, yttertak och monterar skorstenshuvar på tegel, papp och plåttak. Säkerställer taksäkerhet med installation av gångbryggor och takstegar. Han är arbetsledare men bygger gärna själv upp murade spisar och inbyggda kaminer, renoverar skorstenar, tätar rök- och ventilationskanaler. OVK besiktning och bygganmälan inför installation. Installationerna är alltid en del av arbetet.

Haidar är egenföretagare i företaget Tegelhantverk och Kaminkungen sedan 2015. Han är 40 år och har bott i Sverige i 10 år, bor med sin familj i Spånga med 3 småbarn.  På ledig tid var han tidigare professionell i rodd men tränar nu för att det är kul. 2008 var han med i OS landslaget i Irak. Han har vunnit  2:a plats i Svenska mästerskapet i rodd 2014.

Våra
Installatörer

Vi är flera installatörer som jobbar på uppdrag för Kaminkungen. Det beror på vilken storlek av jobb vi ska göra. Vi är alltid minst två personer på en installation och det behövs minst en dag för varje jobb. Takarbetet gör att vi av säkerhet måste vara två och tunga lyft gör det också nödvändigt med säkerheten.


​Platsbesök kommer vi ensamma på och vi kontrollmäter, ser över takgenomföring och säkrar upp att inte el eller annat är i vägen för installation. Om vi ska montera i en murstock vill vi också se till att den rökkanalen är provtrycka och godkänd innan en beställning görs.

Säkerhet
45B473FA-233C-48A3-832F-A529C9EB1FCA.jpe

En eldstad ska sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet. Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt.

 

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Kommunen beslutar om hur ofta sotning ska göras. Kommunen beslutar även om priset för sotningen. 

E9C5ED05-0BC0-4135-A056-CF7FBDC777F0.jpe
Kvalitet

Förbränningstekniken är viktigast eftersom all förbränning innebär större eller mindre utsläpp med påverkan på vår miljö och hälsa. Leta alltid efter ”Effektiv förbränning” för det ska ligga i alla producenters ansvarstagande när det gäller att ta fram hållbara produkter.  Bästa möjliga teknik är de produkter som har högst verkningsgrad.

bottom of page