top of page

Om oss

Maila dina frågor, ritningar eller skisser.  Vi hittar alltid en skräddrarsydd lösning till ditt hus eller lägenhet. Att få leverera energi som inte grundar sig i fossila bränslen och är 100 % förnyelsebart känns väldigt bra. Vi vet hur glada alla våra kunder är när en färdig installation gör att det sprakar och värmer upp i huset

Vår
Projektledare

Att skaffa sig en eldstad, då uppstår en genuin sorts glädje som jag inte tror infinner sig när vi bygger kök och lägger nytt golv. Jag tror det handlar om att ett rent gott samvete infinner sig. Som vi alla letar efter i samhälle idag. 


Kaminkungen har levererat i små och stora projekt sedan 10 år tillbaka och varje kund är en unik beställning. Det kan vara sommarstugan, villan, husbygge eller företag som bygger nyproduktion. Det är alltid viktigt att planera noga inför varje gång.

Vår
Installatör

Vi är flera installatörer som jobbar på uppdrag av Kaminkungens projektledare. Det beror på vilken storlek av jobb vi ska göra. Vi är alltid minst två personer på en installation och det behövs minst en dag för varje jobb. Takarbetet gör att vi av säkerhet måste vara två och tunga lyft gör det också nödvändigt med säkerheten.


​Platsbesök kommer vi ensamma på och vi kontrollmäter, ser över takgenomföring och säkrar upp att inte el eller annat är i vägen för installation. Om vi ska montera i en murstock vill vi också se till att den rökkanalen är provtrycka och godkänd innan en beställning görs.

Säkerhet
45B473FA-233C-48A3-832F-A529C9EB1FCA.jpe

En eldstad ska sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet. Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt.

 

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Kommunen beslutar om hur ofta sotning ska göras. Kommunen beslutar även om priset för sotningen. 

E9C5ED05-0BC0-4135-A056-CF7FBDC777F0.jpe
Kvalitet

Förbränningstekniken är viktigast eftersom all förbränning innebär större eller mindre utsläpp med påverkan på vår miljö och hälsa. Leta alltid efter ”Effektiv förbränning” för det ska ligga i alla producenters ansvarstagande när det gäller att ta fram hållbara produkter.  Bästa möjliga teknik är de produkter som har högst verkningsgrad.

bottom of page