Projekt

Projekt: Utbyggnad vardagsrum

Vardagsrum byggdes ut mot tomt i villa och i centrum integrerades Spartherm kamin i vägg. Design enligt önskemål av husägaren,  spacklad, målad vit, stor granitsten som spiskant i 50 mm. Modulskorsten installerad rakt upp på tak.

Projekt: Hörnkamin lägenhet

Renovering lägenhet med inbyggd Brunner kamin i murstock i vardagsrum. Kamin med hisslucka och höga krav på lösning för litet utrymme. Formskuren glasplatta på golv. Rökgasfläkt på tak nödvändigt för bästa drag i skorstenen. Krav på att dörr tas bort för att klara brandkraven vid besiktning.
 

Projekt: N.Djurgårdsstaden 8 lägenheter

Nyproduktion flerfamiljshus Tobin Properties. 8 inbyggda Brunnerkaminer för hörna och tunnel modeller. Projektering med arkitektföretag för design kaminer och konstruktion skorstenar. 

Projekt: Lägenhet Kungsholmen

Liten lägenhet sekelskifte. Inbyggnad i murstockskanal för kamin med rimligt pris. Mycket eldkänsla för liten peng. 
 

Projekt: Renovering hus
 

Öppen spis till kök och matplats. Design enligt husägarens önskan. Helt mått-anpassad i hörn. Murning, bilning och anpassning för att nå rökkanal i vägg. Special brandtegel i spis i svart. Ombyggnation/renovering skorsten på tak.

Invändig ombyggnad No.58

Hela fastigheten restaurerades och vindsvåningen byggdes det in en eldstad i köksön. Design av byggföretagets arkitektföretag, konstruktion av vår installatör. Skalet byggdes med brandsäkra Silcaskivor, spacklat och målat i vitt.